Hakkımızda

Dünyamızın içinde bulunduğu, insan kaynaklı çevre sorunlarına karşı, dünyamızın sesi olmayı hedefleyerek kurduğumuz, dergimiz aracılığı ile yüzyıllardır süre gelen, doğal kaynakların tahribi sonucu ortaya çıkan, çevre kirliliğine karşı halk kitlelerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.

Çevre koruma bilincini arttırmak ve çevre kalitesinin yükseltilmesi amacıyla halkın, özellikle genç insanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ağaç dikme, çöp toplama kampanyaları, atık kağıt toplama ve geri dönüşümü için ilgili yerlere ulaşımında aracılık etme ve okullar da çocuklarımıza çevre bilincini edindirme amacıyla verdiğimiz eğitim seminerleri ile çevre korumanın önemi ve gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz. Çevre eğitiminin doğada, uygulama çalışmalarıyla gerçekleştirildiğinde edinilen bilgilerin davranışa dönüşmesini kolaylaştırdığı, daha kalıcı olduğu ve çevreye karşı olumlu tutumlar sağladığını gözlemleyerek, fidan dikim kampanyaları düzenliyoruz.

Çevre kirliliğinin dünyamıza etkisini ve yakıp yok edilen ormanlarımızı düşünürsek bu çalışmalar aslında hepimizin sosyal sorumluluk adı altında toplanan gelecek nesillere borcumuzdur diye düşünüyoruz. Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz ve sağlıklı bir çevre olduğunun bilincinde, çevre kirliliğinin üzerine gidip araştırmalar yaparak caydırıcı bir etken olmaya çalışıyoruz.

Biz doğayı korudukça, doğada bizi koruyacaktır.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                                                                    

  ÇEVKOR ÇEVRE KORUMA DERGİSİ